Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj +382 20 690 200, ili pošaljete email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@buzzsneakers.me i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +382 20 690 200, ili pošaljete email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@buzzsneakers.me i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. 

Odluku o prigovoru na saobraznost donosi komisija zadužena za rješavanje svih prigovora na nivou Sport Vision d.o.o. Podgorica.

Rokovi za prigovor su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača CG - Član 26. (Službeni list Crne Gore, broj 2/2014).

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.